• Home
  • /Klasifikacija Gubitka Kose

Klasifikacija Gubitka Kose

Klasifikacija za muškarce:

Norwood klasifikacija

Gubitak kose kod svakog čovjeka je različit i jedinstven. Ali da bi se pomoglo širem definisanju prirode Vašeg gubitka, prvi put je objavljena Norvud klasifikacija (Norwood Classification) 1975.g. Danas ova klasifikacija ima široku primjenu kod muškog tipa gubitka kose.

klasifikacija_1

 

Uobičajen model gubitka kose

The usual model that was identified by Dr O’Tar Norwood, presents two areas of hair loss – above forehead and on vertex – that are steeply enlarging and exposing. At the end, the whole front part, top and vertex of the head are without hair.

Norwood klasa A gubitka kose:

Modele Norwood klase A karakteriše gubitak kose koji napreduje od prednjeg djela lobanje do zadnjeg. Most kose koji povezuje vrh lobanje nedostaje, a generalno je gubitak kose na tjemenu manje ekstenzivan.

Klasifikacija za žene:

Ludvigova klasifikacija:

Kod svake žene gubitak kose je različit i jedinstven slučaj. Da bi ste u potpunosti odredili prirodu opadanja kose stvorena je Ludvigova klasifikacija.

klasifikacija_2

Ludvigovu klasifiksciju karakterišu tri faze ženskog primjera opadanja kose: Tip I ( Blag), Tip II ( Umeren) i Tip III (Razvijen). U sve tri faze gubitak kose se javlja naprijed i na vrhu kože glave, sa prednjom linijom kose koja je relativno zaštićena. Ponekad, gubitak kose se može javiti pozadi i sa strane ali i ne mora.